Wetropolis: inspelen op klimaatverandering

Wiro Kuipers & Roussi Roussev (DesignLab, Universiteit Twente)

Hoe kun je als inwoner inspelen op klimaatverandering en de effecten ervan, en daar passende maatregelen voor treffen? Dat staat centraal in het project Wetropolis, en als onderdeel ervan is een bordspel ontwikkeld. De bedoeling van dat spel: klimaatverandering en de risico’s die ermee gepaard gaan leren begrijpen, en ervaren hoe je je daar – individueel en collectief – op aan kunt passen. Laagdrempelig, interactief en realistisch. En: nog niet af! Tijdens het Proto Kennisfestival kun je helpen het volgende prototype tot stand te brengen. Sluit daarom aan bij één van de speelronden en help mee de Wetropolis game tot stand te brengen!

(Wetropolis is een project waarin onder andere wordt samengewerkt door Climate Campus Zwolle, Nobis, Designcube Studio, Wowlab, Saxion Hogeschool, Universiteit van Twente (Pre-U, ITC en DesignLab), Gemeente Enschede en KITT Engineering.)

Deze sessie wordt 3x gehouden om 10:00, 11:00 en 12:00 uur

Biografie

Wiro Kuipers werkt als ‘responsible futurist’ voor het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij brengt partijen samen rond maatschappelijke vraagstukken en helpt hen daar waardevolle toekomstperspectieven op te ontwikkelen. Waar mogelijk doet hij dat met speelse werkvormen en met spellen, zo ook binnen het project Wetropolis.

Roussi Roussev studeert aan de Universiteit Twente en werkt binnen het DesignLab van de Universiteit Twente aan het Wetropolis-project. Het project helpt hem om zijn technische vaardigheden toe te passen op een écht vraagstuk en inwoners te helpen hun omgeving en de risico’s ervan beter te begrijpen.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!