Energietransitie: hier en nu

Jeike Wallinga

Windmolens, zonnecellen, Russisch gas, biomassa, waterstof. Wonen, winkelen, met de auto of de trein naar het werk en wat ik dan? Werkelijk alles wat we doen (en laten!) heeft met de energietransitie te maken. In deze sessie gaan we van groot naar klein: wat is er op wereldschaal aan de hand en wat betekent dat voor de (Regio) Zwolle en voor jou?

Biografie

Jeike Wallinga is lector Energietransitie bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze deed onder meer onderzoek aan zonnecellen en werkte bij een van de regionale netbeheerders aan energiebesparing en energietransitie. Als lector richt ze zich op het verweven van de energietransitie in de technische opleidingen van Windesheim, hoe je van data naar informatie kunt om onderbouwt te kiezen wat je wel en niet moet en/of wil doen en hoe systeemdenken ons verder kan brengen richting het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!