Cibap Graduates

Cibap vakschool voor vormgeving

Cibap Graduates, de eindexamenexpositie van Cibap vakschool voor vormgeving, is dit jaar te zien in Museum de Fundatie en in Perron038 in de Zwolse Spoorzone. In totaal tonen zo’n 80 studenten van verschillende opleidingen hun eindwerk. Dat kan experiment met materialen en technieken betreffen of juist heel gericht werk in opdracht.

Qua experiment kijken studenten binnen hun opleiding naar innovaties, gaan ze op zoek naar nieuwe combinaties van materialen en/of technieken: vanuit eigen ervaring onderzoeken waar ze nog kunnen verdiepen of verbreden. Het resultaat is een autonoom werkstuk met als uitganspunt bijvoorbeeld maatschappij, duurzaamheid, toegepast, commercieel of kunst. Tijdens de Proeve werken studenten aan een praktijk realistische opdracht, veelal voor en bij een bedrijf. In de laatste stage moeten alle vakvaardigheden in deze opdracht worden aangetoond: alle stappen van concept naar realisatie. Opbrengst zijn prototypes, mockups, schaalmodellen, visualisaties en dergelijke.

In Perron038 is werk van zo’n 60 Cibap-afstudeerders van de opleidingen mediavormgever, ruimtelijk vormgever, creatief vakman, specialist schilder, filmmaker (av), mediamaker, signmaker en international creative business developer te zien. Op graduates.cibap.nl komen alle geselecteerde Graduates in beeld.

Biografie

Cibap is de toonaangevende vakschool voor toegepaste vormgeving. Als opleider voor de creatieve industrie stimuleren wij onze studenten uit te blinken als toekomstig beoefenaar van hun beroep en vak.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!