Spoorzone Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is nu nog voor veel mensen een onontdekt gebied. Hoewel de meeste mensen wel eens in of in de buurt van het station geweest zijn of in één van de kantoren in Hanzeland, is het grootste deel van Spoorzone Zwolle nog onbekend en ook niet toegankelijk voor iedereen. Hier komt verandering in.

Spoorzone Zwolle wordt de innovatie-, cultuur- en kennis hotspot van Regio Zwolle en ver daarbuiten. Een plek waar mensen wonen, ondernemen, leren, innoveren en verblijven. Met volop kruisverbanden tussen grote en kleine bedrijven en onderwijsinstellingen. De spoorzone wordt een echt stuk stad, een aanvulling op het historische centrum, met duurzame woningen en met innovatieve en creatieve bedrijven en organisaties. Werken, onderwijs, culturele voorzieningen en horeca; het gebied heeft straks een mix aan functies. Het station is daarbij een belangrijk knooppunt. Op deze plek groeit in de komende jaren een innovatiedistrict voor heel Regio Zwolle.

Deze ambitie geven we vanaf nu ook kleur met de organisatie van mooie evenementen. Spoorzone Zwolle gaat steeds meer open en de verbinding met de binnenstad wordt de komende jaren steeds sterker, zeker als in 2023 de bouw start van de nieuwe loopbrug over het spoor.

Ook nu kun je al kennis maken met de nieuwe spoorzone. De verbinding met het stadscentrum wordt op 24 juni werkelijkheid met de opening van PROTO Art & Design Expo Spoorzone Zwolle, op het plein voor Perron038.

We omlijsten de opening met een heus eigen festival op 24 en 25 juni. PROTO Kennisfestival, locatie Spoorzone Zwolle.

Op vrijdag 24 juni is er een festivalprogramma met inspirerende sprekers rond de thema’s die centraal staan in alle ontwikkelplannen van Spoorzone Zwolle: ict en e-commerce, maakindustrie, creatieve industrie en klimaatadaptatie en smart-sustainable living.

Op zaterdag 25 juni houden we in Spoorzone Zwolle open dag. Je bent van harte welkom! Bij de exposities van PROTO natuurlijk, maar ook in de gebouwen en bij in het gebied gevestigde bedrijven waar allerlei leuke activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden.